EUSKERA-E
CASTELLANO-E

 

INI-EUS
PRES-EUS
HELBURUAK
NORMA-EUS
INSTA-EUS
UTEN-EUS
UBI-EUS
PASE-EUS
EXCUR-EUS
 
 
TARI-EUS
 
 
ALBUM-EUS